Print logo

Ардчилал, энх тайван, хөгжил дэвшлийн төлөө

geralt; PIXABAY

Facebook

Холбогдох хаяг
Ханнс-Зайделийн сан
Д.Сүхбаатарын гудамж 11/1
Шуудангийн хаяг: 46 - 835
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
Утас: +976 11 321 294
Факс: +976 7011 1812
Цахим хаяг: info@hssmongolia.mn
Цахим хуудас: https://mongolia.hss.de/mn/