Print logo

Гадна эх сурвалжийн мэдээлэл

Энэ агуулгыг (эх сурвалж:domain.net) харуулахын тулд та "Зөвшөөрөх" товчийг дарна уу. Энэхүү iframe-ийг хүлээн авснаар өгөгдлийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх эсвэл күүкийг хадгалах боломжтой гэдгийг бид тэмдэглэж байна. Та илүү их мэдээллийг манай Нууцлалын бодлого хуудаснаас авах боломжтой.

Монгол дахь үйл ажиллагаа

Айлчлал

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь 1994 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 120 орчим ажлын айлчлал зохион байгуулсан. Эдгээр айлчлалын үр дүнд монгол, германы эрдэмтэн судлаачид, шүүгч, улс төрчдийн харилцаа идэвхжсэн ба энэ нь Монгол дахь эрх зүйн шинэчлэлд чухал хувь нэмэр оруулсан. 

Сургалт

ШШГЕГ-ын харъяа 411-р хорих ангид хүмүүжиж байгаа насанд хүрээгүй залуучуудад зориулан 2001 оноос эрх зүйн анхан шатны мэдлэг олгох, гар хивс урлалын мэргэшил эзэмшүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Уг хөтөлбөрийн 2001 оноос хэрэгжсэн гар хивс урлалын мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтад 170 гаруй, 2003 оноос хэрэгжсэн эрх зүйн сургалтад давхардсан тоогоор 600 гаруй насанд хүрээгүй хүн хамрагджээ.

Зөвлөгөө

МУИС-ийн ХЗС-ийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгож олон улсын тухайлбал Германы түвшинд хүргэх чиглэлд болон хуулийн төсөл боловсруулахад зөвлөгөө өгч ирсэн. Үүнд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Цагдаагийн тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хууль зэргийг нэрлэж болно. 

Ном хэвлэл 

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар 1998 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 78 нэрийн ном, сурах бичиг, эмхэтгэл, сэтгүүл, эрдэм шинжилгээний нийтлэл, бюллетен, лавлах материалыг боловсруулан гаргасан буюу боловсруулан гаргахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

Техникийн тусламж 

Тус төлөөлөгчийн газар нь 1995 оноос хойш нийт 28 удаагийн тусламжаар МУИС-н ХЗС, ХЗДХЯ, Удирдлагын академи, УЕПГ, ШШЕГ, Оюуны өмчийн газар, Хуульчдийн нэгдсэн холбоо, Дээд шүүх, УИХ-н тамгын газар, архив, Үндсэн хуулийн цэц, Сэлэнгэ аймгийн шүүх, Хорих 411-р анги зэрэг байгууллагуудад нийт 120 гаруй техник, тоног төхөөрөмж, алыбан тасалгааны хэрэгсэл, тавилга, програм хангамжийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн. 
2010 онд тус төлөөлөгчийн газар Монгол улсын Үндсэн хуулийн цэцэд “Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлын бүртгэл хяналт”-н болоод “Архивын бүртгэл, хайлт”-ын програм хангамжийг үнэ төлбөргүй олгож суурилуулж өгсөн болно. 

Симпозиум

Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох,  хууль зүйн дээд боловсрол олгох сургалтын тогтолцоог сайжруулах зорилгоор 1993 оноос хойш олон улсын болон дотоодын хэмжээний 18 симпозиум, 83 удаагийн семинар ярилцлага зохион байгуулсан.

Тэтгэлэг

Нийт 23 судлаач Ханнс-Зайделийн сангийн тэтгэлэгээр ХБНГУ-д эрх зүйн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх, магистр, докторын зэрэг олгох сургалтад хамрагдсан болон ХБНГУ-д судалгааны ажил хийсэн болно.