Print logo

Монгол дахь төлөөлөгчийн газар

Тус улсад эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх, байгаль орчны хууль тогтоомжийг сайжруулах, иргэдийн байгаль орчны ухамсрыг дээшлүүлэх замаар тогтвортой хөгжлийг дэмжих нь Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь үйл ажиллагааны үндсэн зорилгууд юм. 

 

Эдгээр зорилгын хүрээнд сан зохистой шүүхийн тогтолцоог байгуулах, нийгмийн суурь хуулиудын төсөл боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах, хуульч бэлтгэх тогтолцоог шинэчлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулж ирсэн. 

Мөн орон даяар иргэдэд хууль сурталчлах, шүүх эрх мэдлийг тасралтгүй шинэчлэх, гүйцэтгэх эрх мэдлийг чадавхжуулах замаар байгаль орчны хууль тогтоомжийг бодитой хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэхийг зорьж байна. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ хуульч, захиргааны ажилтнуудыг давтан сургах үйл ажиллагааг жилийн турш хэрэгжүүлж, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэг, ухамсрыг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг.


Төлөөлөгчийн газрын бүрэлдэхүүн, хаяг байршил

Феликс ГЛЕНК
Монгол дахь суурин төлөөлөгч
Цахим хаяг: 
Сүхбаатарын МӨНХЖАРГАЛ
Төслийн зохицуулагч
Цахим хаяг: 
Сүхболдын БҮЖИНЛХАМ
Эрх зүйн төсөл хариуцсан менежер
Цахим хаяг: 
Чулуунбаатарын УРАНТОГОС
Ня-бо бүртгэл, захиргаа
Цахим хаяг: 
Батбаярын ҮНЭНБАЯР
Байгаль орчны эрх зүйн төслийн менежер
Цахим хаяг: 
Галсанжигмэдийн ОРГИЛ
Жолооч

Манай хаяг

Ханнс Зайделийн сан 
Д. Сүхбаатарын гудамж 11/1
P.O.B.: 46 - 835
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
Tel.: +976 11 321 294
Fax: +976 11 7011 1812
E-Mail: info(at)hssmongolia.mn
Internet: www.mongolia.hss.de

 

Google Maps:

Монгол дахь төсөл

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төслийн гол зорилго нь эрх зүйт төрийн зарчмыг төрийн болон нийгмийн салбарт дэмжих, байгаль хамгаалах хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог сайжруулах замаар тогтвортой хөгжлийг дэмжих явдал юм.

Энэ зорилгын хүрээнд шүүхийн оновчтой тогтолцоог бий болгох, гол хуулиудын төслийг боловсруулахад зөвлөгөө өгөх, хууль хэрэгжүүлэх болон хэрэглэх ажиллагааг дэмжих, эрх зүйч боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалтыг боловсронгуй болгох зэрэг чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүнчлэн эрх зүйн мэдлэгийг орон даяар системтэйгээр дэлгэрүүлэх, шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийг дэмжих чиглэлд идэвхтэй ажиллаж ирсэн.

Олон улсын чанартай арга хэмжээ зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулахын зэрэгцээ Ханнс-Зайделийн сангаас үүсгэн байгуулсан “Эрх зүйн боловсрол” академи нь жилийн турш хуульч, төрийн албан хаагчдад зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох чиглэлээр олон нийтийн ажил зохион байгуулдаг.

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Монгол дахь үйл ажиллагаа

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь 1994 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 120 орчим ажлын айлчлал зохион байгуулсан. Эдгээр айлчлалын үр дүнд монгол, германы эрдэмтэн судлаачид, шүүгч, улс төрчдийн харилцаа идэвхжсэн ба энэ нь Монгол дахь эрх зүйн шинэчлэлд чухал хувь нэмэр оруулсан. дэлгэрэнгүй ...