Print logo

PIXABAY

Төслийн ажилтнууд

Холбоо барих
Монгол дахь төслийн удирдагч: Доктор (Sc.D), профессор Цэрэнбалтавын Сарантуяа
Монгол дахь төслийн удирдагч:  Доктор (Sc.D), профессор Цэрэнбалтавын Сарантуяа
Ажилтан:  П.Батзул
Ажилтан:  С.Мөнхжаргал
Жолооч:  Ш.Баяржаргал

Холбогдох хаяг
Ханнс-Зайделийн сан
Д.Сүхбаатарын гудамж 11/1
Шуудангийн хаяг: 44 - 61
Улаанбаатар хот 14201
Монгол Улс
Утас: +976 11 70 11 18 12
Факс: +976 11 7011 1812
Цахим хаяг: info@hssmongolia.mn
Цахим хуудас: https://mongolia.hss.de/mn/