Print logo

Pixabay

Түншлэгч байгууллага

ХБНГУ-н ерөнхийлөгч асан Роман Херцог-ын айлчлалын үеэр Хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг үзэглэв.

ХБНГУ-н ерөнхийлөгч асан Роман Херцог-ын айлчлалын үеэр Хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг үзэглэв.

hss; hss

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсын дараах байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг: 

  • Үндсэн хуулийн шүүх
  • Дээд шүүх
  • Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
  • УИХ-н тамгын газар
  • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
  • МУИС-н ХЗС
  • Удирдлагын академи