Print logo

Видео хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, № 10
Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинж, зүйлчлэлийн асуудал

Энэхүү хичээлээр дараах агуулгыг хөндлөө:

- Уг гэмт хэргийн ойлголт, шинж, онцлог

- Уг гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал

- Практикийн судалгаа

- Санал