Print logo

Сургалт
Захиргааны эрх зүйн сургагч багшийг чадавхжуулах сургалт

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл "Захиргааны эрх зүйн сургалтын сургагч багшийг чадавхжуулах сургалт”-ыг Ханнс Зайделийн сангийн Эрх зүйн боловсрол академитай хамтран 2019 оны 06 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалтад захиргааны эрх зүйн 15 сургагч багш хамрагдлаа

Сургалтыг Ханнс Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академийн захирал А.Энхтуяа нээж ШЕЗ-ийн саналын дагуу энэ удаагийн захиргааны эрх зүйн сургагч багшийг чадавхжуулах сургалтад тухайн чиглэлээр мэргэшсэн шүүгч багшийг урьж 3 өдрийн сургалтыг явуулах болсондоо талархалтай байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэрээр ХБНГУ-д шүүгч нарт зориулсан сургалтыг туршлагатай энэ чиглэлийн дагнан мэргэшсэн шүүгчид удирдан явуулдаг тул энэ удаа ХБНГУ-ын Берлин муж улсын Нийгмийн шүүхийн шүүгч, Берлин-Бранденбург муж улсын Шүүгчдийн шалгалтын нэгдсэн албаны референт доктор Жессика Фогтийг урьж, сургагч багш нарын эрэлт хэрэгцээнд зориулсан агуулгыг хүргэхээр болсон нь захиргааны эрх зүйн сургагч багш нарыг чадавхжуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн юм.

Ц. Мандах захирал сургалтыг нээж үг хэлэв

Харин Шүүхийн судалгаа мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн захирал Ц.Мандах сургалтыг нээж хэлсэн үгэндээ Захиргааны эрх зүйн сургагч багшийг чадавхжуулах сургалтыг мэргэшсэн гадаадын экспертээр удирдан явуулах саналыг хүлээн авсан Ханнс Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академи болон сургагч багш доктор Жессика Фогтод Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон нийт сургагч багш нарын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж, энэ удаагийн сургалтын сэдэв, ач холбогдол, Шүүхийн сургалтын үндсэн хөтөлбөр болон энэ жил явагдах захиргааны эрх зүйн сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах талаар мэдээлэл өгөв. 

Сургалтыг ХБНГУ-ын Берлин муж улсын Нийгмийн шүүхийн шүүгч, Берлин-Бранденбург муж улсын Шүүгчдийн шалгалтын нэгдсэн албаны референт доктор Жессика Фогт удирдан явуулав

Энэ удаагийн сургалтаар сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөлт хийх арга зүй, ХБНГУ-ын Захиргааны байгууллага, ХБНГУ-ын Захиргааны шүүх, Төрийн албаны маргаан, шүүгч болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал ба ХБНГУ-ын туршлага, Сонгуулийн маргаан, маргаан шийдвэрлэх журам ба ХБНГУ-ын туршлага зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, сургагч багшийг чадавхжуулах юм. Сургалтад захиргааны эрх зүйн 15 сургагч багш оролцлоо.