Print logo

Видео хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, № 6
Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал

Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 20.16 дугаар зүйлд тусгагдсан олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинж, зүйлчлэлийн асуудал, гадаадын зарим оронд уг гэмт хэргийг хуульчилсан байдал, шүүхийн практик, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зарим саналыг уг хичээлд тусгасан болно.

Та бүхэн уг видео цувралтай холбоотой санал хүсэлтээ манай https://www.facebook.com/HSFMongolia хуудаст үлдээнэ үү. Бидний ажлыг дэмжсэнд тань баярлалаа!

Эрүүгийн эрх зүй, № 6: Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал