Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, № 14
Захиргааны хэргийн шүүхэд зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Энэ удаагийн видео хичээлээр зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, оролцогчдын эрх, үүрэг зэрэг сэдвийг хөндлөө.